Van Antwerpen Advies

Re-integratie, Sociale Zekerheid, Belastingen en Administraties

Sociale Zekerheid

Van Antwerpen Advies is inzetbaar in diverse functies en/of opdrachten binnen een organisatie waarbij coaching, activeren en motiveren een belangrijke rol speelt. Of het nu gaat om uw klanten of om uw eigen medewerkers die al dan niet tijdelijk ondersteuning nodig hebben, de werkwijze is vrijwel identiek. Zowel 1-op-1 begeleiding is mogelijk, maar eveneens groepsgewijs. Een en ander in overleg en in afstemming met de opdrachtgever.

Binnen de uitvoering van de Sociale Zekerheid en Re-integratie kunt u onder andere denken aan de volgende functies:

  • Klantmanager Werk                
  • Participatiecoach            
  • Implementatiecoach       
  • Coach on the job             
  • Re-integratieconsulent
  • Jobcoach
  • Bestandsanalist
  • Jongerenconsulent
  • Trajectbegeleider

Van Antwerpen Advies Totaalaanpak 

Het geheel is meer dan de som der delen! 

Deze uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles kan Van Antwerpen Advies volledig onderschrijven. Bij re-integratie hebben veel gebieden met elkaar te maken en wat pak je nu als eerst aan? Mindset? Financiële stabiliteit? Werk en/of dagbesteding en daarmee dagritme? Gezondheid/Gezonder leven?

Uiteraard is het mogelijk om Van Antwerpen Advies in te huren voor de aanpak van een deel van het totaal. Veel gemeenten en organisaties gingen u tot volledige tevredenheid voor! Vaak ging het daarbij om mensen vanuit werkloosheid weer aan werk te helpen, of om de mindset van mensen te veranderen.

Vaak hebben zaken echter met elkaar te maken en hebben problemen of moeilijkheden op het ene vlak hun weerslag op het andere vlak. Zo gaat bijvoorbeeld werk zoeken makkelijker als je je geen/minder zorgen hoeft te maken over schulden. En straalt iemand met een gezond ritme meer power uit dus is de kans op werk veel groter.

Van Antwerpen Advies biedt dan ook een totaalaanpak aan waarbij diverse deelgebieden (tegelijkertijd) worden aangepakt. Welke? Dat is geheel in afstemming met de opdrachtgever en/ of na een 1e diagnose. Bij deze totaalaanpak maakt Van Antwerpen Advies gebruik van het netwerk dat de afgelopen decennia is opgebouwd. Gebruik makend van diverse deskundigen (met bij elkaar opgeteld zo’n 100 jaar ervaring) waarbij alles op elkaar wordt afgestemd.

Bij de totaalaanpak moet u onder andere denken aan de volgende zaken, waarbij we willen benadrukken dat deze opsomming niet limitatief is. En, zoals eerder aangegeven, u bepaalt welke onderdelen worden ingezet.

Diagnose

Alles staat of valt met een goede en uitgebreide diagnose. Tijdens deze fase van de ondersteuning wordt breed in kaart gebracht wat de huidige situatie van de persoon in kwestie is. Hoe zit het met inkomen? Schulden, dagbesteding, kansen op de arbeidsmarkt, gezondheid etc. Deze diagnose kan plaatsvinden bij de persoon in kwestie thuis of op kantoor. Onze grote voorkeur gaat uit naar bij de mensen thuis. Immers, de Engelse uitspraak “One picture says more then a thousand words“ is ook hier van toepassing!
Van Antwerpen Advies brengt niet alleen de huidige situatie in kaart maar geeft ook een prognose voor wat er maximaal en op welke termijn bereikt kan worden

Werk zoeken

Belangrijk onderdeel is het (weer) deel gaan nemen aan de arbeidsmarkt. Dit begint met het beheersen van goede sollicitatievaardigheden. Er wordt gewerkt aan de CV, motivatiebrief schrijven, het sollicitatiegesprek, inzetten van social media, etc.

Optioneel kan aan dit onderdeel ook computervaardigheden worden toegevoegd. Er zijn immers nog steeds mensen die niet (goed) in staat zijn om met een computer om te gaan. Hierbij wordt uiteraard gelet om wat je nodig hebt voor wat betreft solliciteren en werk zoeken. U kunt hierbij denken aan gebruiken mail en internet, beheersen van Microsoft Word en evt. Excel, aanmaken profiel social media.

Tevens kan optioneel verbeteren van de beheersing van de Nederlandse taal worden toegevoegd. Dit kan door het geven van praktische taallessen. Dit is prima te combineren met het onderdeel computervaardigheden!

Empowerment

Empowerment is kortgezegd het vinden en vergroten van eigen kracht en capaciteiten. Resultaten zijn vaak veel beter als het vanuit jezelf komt in plaats van vanuit anderen. Iedereen heeft ervaringen, wensen en talenten. Maar die moet je wel (h)erkennen en benutten.

Zoals Einstein zei: “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”.

Van Antwerpen Advies gelooft in de kracht van mensen, je moet ze alleen laten ontdekken dat ze dat zelf ook hebben en kunnen benutten!

Financiële stabiliteit

Financiële stabiliteit geeft rust waardoor de focus meer kan komen te liggen op groei en vooruitgang. Zorgen maken over financiën kan mensen ook letterlijk ziek maken en mensen daarmee passief maken. Gedachten als “het niet meer zien zitten”, “levert toch niets op”, “waar zou ik het voor doen” liggen daarbij op de loer. Van Antwerpen Advies kan mensen helpen om zicht te krijgen op hun situatie door het opzetten van een goede administratie. Tevens krijgen mensen inzicht in (financiële) keuzes en waar nodig wordt overleg gevoerd met schuldeisers om tot haalbare afspraken te komen.

Gezondheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Van Antwerpen Advies gelooft in deze uitspraak. Natuurlijk wil dat niet zeggen dat indien je niet kerngezond bent, je niet zou kunnen functioneren. Maar je kunt er wel alles aan doen om zo fit mogelijk te zijn en te blijven. Dat werkt immers alleen maar in het voordeel om bij het (opnieuw) betreden van de arbeidsmarkt, de kans op succes te vergroten. Denk daarbij onder andere aan het hanteren van een goed dag- en nachtritme, gezonde voeding, sporten en bewegen etc. In overleg met de opdrachtgever kan er worden gekozen voor het inzetten van workshops, voorlichting of evt. het daadwerkelijk ten uitvoer brengen.

In samenwerking met Gezondheidspraktijk Gabriela heeft Van Antwerpen Advies het programma Gezond Empoweren ontwikkelt. Binnen dit programma wordt ingezet op gezondheid en op empowerment. Hierdoor wordt er gewerkt aan fysieke en mentale fitheid, waardoor deelnemers fitter, overtuigder van zichzelf en zelfredzamer zullen worden.

Wilt u meer weten over het programma Gezond Empoweren, klik hier.

van Antwerpen Advies
Dick van Antwerpen
Koningsweg 23
6942 NW Didam
Tel: 0316-769031
Mob: 06-36187673
E-mail: info@vanantwerpenadvies.nl
Website: www.vanantwerpenadvies.nl

Vraag niet zomaar een advies, maar een Van Antwerpen Advies!